X
Psalmy responsoryjne

Psalm responsoryjny to moment w Mszy Świętej, gdy liturgię słowa eksponujemy poprzez muzykę. Niezwykle istotne jest traktowanie słowa w sposób nadrzędny, stąd recytatywna forma zwrotek oraz prosta, wręcz schematyczna melodia refrenu, która pozwala dołączyć się do śpiewu wiernym obecnych podczas wydarzenia Eucharystii.