Schola Ventuno - chór kościelny

Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy

Św. Augustyn
POZNAJ NAS
Msza o 21.00

Zgodnie ze słowami św. Josemarii Escrivy dla chrześcijanina Msza Święta staje się „ośrodkiem i centrum życia wewnętrznego”. Całe jego życie powinno stać się prawdziwą ofiarą, aby dokonało się pełne utożsamienie z Chrystusem. Msza Święta dostarcza Bożej energii do pracy, świętości i apostolstwa. Istotą każdej Mszy jest więc uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa oraz włączenie w nią ofiary Kościoła. Nie ulega jednak wątpliwości, że niektóre zjawiska przyziemne przydają każdej Eucharystii pewnych indywidualnych cech i, choć na każdej Mszy zasadniczo dzieje się to samo, to za każdym razem jest ona przeżywana inaczej, w zależności od tego gdzie się odbywa, jaka wspólnota się na niej gromadzi, a także wielu innych czynników. Nie inaczej jest z Mszą Świętą u Dominikanów w niedzielę o godzinie 21:00.

modlitwa śpiewaków

„Jezu Chryste, który powiedziałeś, że jesteś tam, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Twoje, prosimy Cię: stań pośród nas i udziel nam Swojego Ducha jedności, abyśmy śpiewem zgodnie oddawali Ci chwałę. Dopomóż nam w rozwijaniu talentów, którymi nas obdarowałeś, niech wydadzą owoc stukrotny,aby posługa nasza była miła uszom Twoim i Twoich wiernych. Aniołowie! Dołączcie do naszych ziemskich śpiewów i wstawiajcie się za nami, byśmy kiedyś mogli razem z waszymi chórami zaśpiewać przed Bożym tronem. Amen”

Śpiewajcie Panu pieśń nową
Ps 149
O nas

W  roku 2007 nieśmiała grupka osób stanęła w prezbiterium kościoła Ojców Dominikanów w Poznaniu i zaśpiewała... Tak się to zaczęło. Później nasza posługa została na stałe wpisana w krajobraz niedzielnej Mszy o 21.00 u poznańskich Dominikanów i uzyskała formalny charakter. Zespół rozwijał się. W pewnym momencie padło pytanie, a jak mamy się nazywać? Po wielu dyskusjach spytaliśmy naszego włoskiego kolegę: jak jest 21 po włosku? - "Ventuno". I wszystko stało się jasne. Więzi zacieśniamy podczas cotygodniowych prób, na corocznych warsztatach, spotkaniach towarzyskich i innych zdarzeniach. W naszej grupie zawiązują się przyjaźnie i nawet powstają rodziny. Statutowym zadaniem scholi jest posługa w czasie Mszy Świętej. Zrzeszamy ludzi, którzy zakończyli już naukę w szkołach, a cały czas sympatyzując z poznańskimi Dominikanami (a szczególnie z Mszą o 21), postanowili oddać swój talent w posługę Eucharystii. Jesteśmy zapraszani do najważniejszych wydarzeń liturgicznych klasztoru, takich jak Triduum, Pasterka, Msze odpustowe. Czasami występujemy gościnnie w innych kościołach. Cały czas się rozwijamy i zapraszamy nowych śpiewaków. Próby odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00.

Śpiewacy

Soprany:

Marta Furmanek
Katarzyna Firsowicz
Elżbieta Iwańska
Weronika Kaszub
Karolina Kopacz
Magdalena Kozłowska
Marta Motylewska
Joanna Morkowska
Maria Styszyńska

Alty:

Agnieszka Wójcik
Anna Groborz
Mirosława Krasocka
Katarzyna Martini-Kabała
Katarzyna Moskiewicz
Marta Pieczyńska
Aleksandra Popiołkiewicz
Krystyna Potoczna
Małgorzata Stach

Tenory:

Dominik Glapa
Piotr Iwański
Kamil Michalski
Marek Nowak
Jacek Szałata
Damian Zalewski

Basy:

Maciej Firsowicz
Paweł Lisiecki
Ermanno Martini
Maciej Małaj
Paweł Szkaradkiewicz
Stanisław Woźny

Dyrygent

Arkadiusz Kozłowski

Uwielbiajcie ze mną Pana
Ps 34
Nasz śpiew

Harmonia wymaga trudu i czasu. W związku z tym od wielu lat staramy się doskonalić swój śpiew. Ciągle poznajemy nowe utwory, otwieramy się na kolejne myśli kompozytorskie. Na co-tygodniowych próbach nieustannie kształcimy swój głos, uczymy się wzajemnie słuchać, poznajemy słowa. Staramy się rozumieć pieśni zarówno w warstwie muzycznej, ale nade wszystko rozważamy słowo.
Parę lat temu postanowiliśmy również podzielić się naszym śpiewem z innymi. Założyliśmy kanał VentunoTV. Powstało parę cykli muzycznych na okres Wielkiego Postu, czas Adwentu, poza tym zamieściliśmy wiele pieśni wolnych. Na naszym kanale można też znaleźć części stałe, które wprowadzamy na Mszy o 21. Mamy niepisaną misję dzielenia się pięknem pieśni liturgicznych, staramy się przy pomocy internetu zarażać innych naszym sposobem przeżywania tej muzyki, cały czas pamiętając, że jesteśmy poddani słowu i liturgii.

Będę śpiewać na cześć Twego imienia
Ps 9
Nasze nuty

Schola Ventuno to zespół liturgiczny, który całą swoją uwagę skupia na adorowaniu Eucharystii. Wykonujemy utwory różnych kompozytorów, jednak związek z Dominikanami wyraźnie determinuje nasz repertuar. Podstawy naszych zasobów nutowych zawarte są w śpiewnikach Niepojętej Trójcy. Jednak cały czas staramy się dostarczać sobie utworów nowych, jesteśmy otwarci na innowacyjne myśli kompozytorskie. Czasami sięgamy do utworów klasycznych z innych epok. Na naszej stronie dzielimy się również nutami z naszych zasobów, przeznaczonymi do wykorzystania w celach liturgicznych. Twórców, którzy pragną podzielić się swoimi utworami i zamieścić je na naszej stronie zapraszamy do kontaktu.

Usłysz, Panie, głos mój
Ps 27
Copyright by Schola Ventuno 2016

Serwis

SOULANDMIND Group